Reformen i England: Katastrof eller katalysator?

Dessa notiser är förhistoriska, dvs från tiden innan Järnvägs-nytt kom igång i början av Mars 1997.

X 2000 till Skottland?

Tågtrafiken mellan England och Skottland via West Coast line har den lagts ut på anbud, och Office of Passenger Rail Franchising är intresserat av snabbtågstrafik med både vanliga och lutande tåg. Avtalet löper 15 år och innebär förmodligen nya tåg. Italienska Fiat med sin Pendolino, kanadensiska Bombardier med sin American Flyer, och Adtranz med sitt svenska X 2000 väntas försöka "kränga" sina varor.

Railtrack och OPRAF har avtalat att Railtrack ska modernisera signaler och byta spår på banan för 1,35 miljarder pund. Företag som lämnar in bud med lutande tåg måste betala 150 miljoner pund extra i spåravgifter till Railtrack, för åtgärder på elförsörjningen och modifiering av tunnlar och perronger. Att köra en ny tågtyp på en bana under ombyggnad kan bli ett känsligt kapitel. Linjen är 885 kilometer lång och trafikeras av flera olika trafikbolag.

Stagecoach: You will be assimilated. Resistance is futile.

Torypartiet skapade separata fordonsbolag och trafikbolag för att underlätta in- och utträde ur verksamheten, och även fostra en utåtriktad och marknadsinriktad kultur i bolagen. Nu uppträder Stagecoach på fel sätt genom att köpa upp "nästa led".

Buss- och tågbolaget Stagecoach (numera ägare till svenska Swebus) har köpt fordonsleasingbolaget Porterbrook för £825m. Det har lett till oro om att Stagecoach använder Porterbrook till att missgynna sina kollegor. Man vill därför att det eventuella köpet ska granskas av Monopolies and Mergers Commission, brittiska konkurrensverket. Man oroas även av att privata bussbolag, som nu också kör tåg, i vissa fall behärskar hela kollektivresemarknaden.

I oktober kom Stagecoach och brittiska handels- och industridepartementet överens om att Stagecoach följer villkoren nedan. Stagecoach säger att de i grova drag stämmer med de villkor som redan bestämts med OPRAF. Handels och industridepartementet säger att

Chiltern köper 12 nya tåg

Chiltern Railways har beställt 12 stycken dieselmotorvagnar för 160 km/h till sin trafik London - Birmingham. Tågen, av typ 168, tillverkas av Adtranz i Derby och ordern skapar 100 nya jobb. Tågen ska leasas genom fordonsbolaget Porterbrook.

Chiltern har till skillnad från många andra f d British Rail franchisar redan nyare vagnar från nittiotalet. De beställda vagnarna ska användas till genomgående snabbtåg, och tillsammans med rabatterbjudanden ska Chiltern ta upp konkurrensen med InterCity West Coast, som kör via sin linje till Birmingham. Chiltern Railways köptes av dess ledning; det är ett franchise avtal som löper på sju år.

Adtranz hoppas också få ordern på 176 dieselmotorvagnar för linjen London- Tillbury-Southend, 64 elmotorvagnar för flygplatspendeln Gatwick Express, och 26 dieselmotorvagnar för Midland Main Line. Adtranz erbjuder sig också att bygga om gamla Networker-motorvagnar med bl a förstärkta förarhytter och nya dörrar.

EW&SR: krångliga banavgifter

English, Welsh and Scottish Railway, det nya godstågsbolaget, retar sig på Railtracks krångliga banavgifter. Nu måste ett separat kontrakt upprättas för varje tåg; både Railtrack och EW&SR vill förhandla fram ett enklare förfarande där EW&SR betalar ett fast pris per tonkilometer. Ännu har ingen överenskommelse kunnat nås.

Detta är mycket viktigt för EW&SR, för utan att veta på förhand vad transporten kommer kosta kan man inte ge prisförslag till potentiella kunder. EW&SR betalar 60% av sin omsättning till Railtrack, dubbelt så mycket som moderbolaget Wisconsin Central betalar i banavgifter i USA.

EW&SR har sedermera löst sina motsättningar, men några närmare detaljer har inte kunnat upbringas.

tillbaka till artikelförteckningen / tillbaka till framsidan