Trafikstarten för C20 skall visst vara spikat nu till 
lördagen den 9 maj. Invigningen skall gå till så att 
ett C20-tåg startar från Högdalen efter  en liten 
cermoni, likaså ett tåg från Vällingby (tror jag det 
var). De skall sedan mötas vid station Odenplan, 
där de skall stå i ca 3 minuter för invigning och 
fotografering. De två tågen skall under resten av 
helgen dagtid gå som extraturer mellan Alvik och 
Gullmarsplan, för att sedan gå i ordinarie trafik 
som tur 1 och 2 fr o m den 11 maj. Efterhand kommer 
det komma ut fler tåg på banan.

Jag har fått dessa fakta från lite olika källor, bla 
internbladet SL ger ut. Du kan säkert kolla 
uppgifterna med andra innan du skickar ut dem, 
eftersom minnet som bekant är som en C= 64.


Hälsningar
Odd Holstensson
odd@kajen.com