CSX och Norfolk Southern vill köpa Conrail

Artikeln publicerades i TÅG nr 9-96. / Läs även Conrailstriden hettar till

En takeover-battle har brutit ut i USA. CSX och Norfolk Southern, två av de tre stora järnvägsbolagen öster om floden Mississippi, vill köpa den tredje som heter Conrail. Det första budet kom från CSX den 15 oktober och låg på 8,4 miljarder US dollar; det senaste kommer från NS den 8 november och ligger på $10 miljarder. Conrailaktien har under tiden seglat upp från $71 till $97.

Ledningarna för CSX och Conrail vill att deras bolag ska gå ihop; Norfolk Southern lämnas ute i kylan. NS menar att Conrails aktieägare måste få bra beslutsunderlag för att bestämma vems erbjudande man vill tacka ja till, och har därför tagit till rättsväsendet för att säkerställa att så sker. NS påpekar även att då deras erbjudande innebär en ren kontantersättning till Conrails aktieägare, kan den transaktionen bli smidigare ur tillståndssynpunkt. CSX bud går delvis ut på att byta Conrail-aktier mot CSX-aktier, något som myndigheterna har en del att säga till om.

CSX-Conrail, om samgåendet blir av, blir ett av världens största transportföretag med en omsättning på $14 miljarder (sju gånger SJs) och ett linjenät på 48 tusen kilometer (fem gånger Banverkets). Det nya bolaget får egna direkta linjer mellan Chicago, Boston, New York, Miami, New Orleans, Memphis (Elvis hemstad), Atlanta och provinsen Québec. Bolagen säger att dessa blir starka alternativ till motorvägarna Interstate 95, 85, och 81.

Med fler omloppsvägar minskar trafikstörningarna och spårunderhållet går smidigare till. Conrail och CSX är beredda erbjuda NS så kallade trackage rights, det vill säga att dela med sig av sin spårkapacitet dit NS inte har spår. Som konsekvens av sammanslagningen CSX-Conrail kan man i vissa tätbefolkade områden som Philadelphia och Washington koncentrera godstrafiken och upplåta linjer för enbart persontrafik. Persontrafiken i amerikanska städer sköts liksom i Sverige av lokaltrafikbolagen.

CSX-Conrail säger att de tillsammans kan erbjuda snabbare, frekventare och pålitligare transporter, med kortare rutter och bättre utnyttjande av rullande materiel. Varje år lämnar CSX och Conrail i dagsläget tusentals vagnar till varandra. Samgåendet ska ge årliga besparingar på minst $550 miljoner och bildar ett starkare bolag som bland annat får bättre villkor på kapitalmarknaden. Personalminskningar kommer att ske, men man hoppas börja anställa igen när verksamheten expanderar.

"Oacceptabelt", säger Norfolk Southern och lägger högre bud

NS vill alltså också åt Conrail och framhåller att ett samgående CSX-Conrail skulle få hela 70% av marknaden, och New York skulle drabbas av järnvägsmonopol. NS-Conrail skulle "bara" få 60% och New York skulle servas av två bolag. NS gillar inte trackage rights, och säger att detta bara är en lösning på korta avstånd. Därmed är man kinkigare är BNSF, som i somras gick med på trackage rights över halva kontinenten mellan bland annat Denver och San Fransisco på UPs spår.

NS har sedan tidigare ett antal samarbeten med Conrail, bland annat ett tvåvånings containertåg mellan New York och Atlanta -- samma sträcka som CSX-Conrail säger att de skulle kunna effektivisera genom ett samgående. NS har 24 000 kilometer spår i 20 delstater och provinsen Ontario.

Att CSX och NS så gärna vill åt Conrail kan bero på att myndigheterna förmodligen går med på en sammanslagning av två bolag. Ett sammanslaget bolag lär få många egna direktlinjer och kan köra förbi det bolag som blir utanför. Det finns alltså ett inslag av vinna eller försvinna.

Ett namn på ett eventuellt nytt bolag har inte bestämts. Alla samgåenden måste godkännas av de två bolagens aktieägare men även av Surface Transportation Board, som i sommras godkände samgåendet Union Pacific - Southern Pacific.

tillbaka till artikelförteckningen / tillbaka till framsidan