Pressklipp om NSBs 36 nya lokaltogsett

Oslo (NTB-Geir Lillesund): De nye italienske lokaltogene 
representerer en milepæl i omstillingen av NSB, mener 
administrerende direktør Osmund Ueland. Fredag bestilte NSB 36 
lokaltogsett fra den italienske produsenten Ansaldo Trasporti 
S.p.A.

 Togene, som skal settes inn i trafikk i Oslo-området og på 
Jærbanen, blir levert fra juli 2000 og ett år fremover.
 NSBs styre godkjente fredag formiddag investeringen, som er på 
nærmere 2 milliarder kroner. Togene har 300 sitteplasser fordelt 
på fire vogner, og kan komme opp i en hastighet på 160 kilometer 
i timen. De representerer en milepæl i omstillingen av NSB, sier 
administrerende direktør Osmund Ueland.


 Kapasitetsøkning

 - De nye lokaltogsettene vil være blant de mest moderne 
lokaltog i Europa, og skal erstatte de eldste blant dagens 
togsett. Men bestillingen innebærer også en reell 
kapasitetsøkning i lokaltrafikken, sier Ueland.
 Den kontrakten som fredag ble inngått med Ansaldo, gir opsjon på 
ytterligere 40 togsett til samme pris som for de første 36. Hvert 
sett koster vel 50 millioner kroner, og hensikten er at togsett 
fra Ansaldo med tiden skal utgjøre grunnstammen i NSBs 
lokaltrafikk.
 Om opsjonen til 1997-pris skal brukes, må dette bestemmes innen 
28 måneder. I løpet av denne tiden må staten komme til enighet 
med NSB om kjøp av togtjenester som kan rettferdiggjøre 
ytterligere investeringer i lokaltrafikk-sektoren, sier Osmund 
Ueland.


 Rimelige løsninger

 Ansaldo, som har levert trikker til Oslo Sporveier, vant den 
internasjonale anbudskonkurransen foran blant annet ADtrans, 
tidligere ABB. Ueland sier at den italienske fabrikken har hatt 
det beste tekniske tilbudet, og var desidert billigst.
 - Ansaldo har presentert driftssikre løsninger med et enkelt 
vedlikehold som er 35 prosent rimeligere enn for dagens lokaltog. 
Dessuten vil togene bruke 33 prosent mindre strøm enn dagens tog. 
Dette er ikke ubetydelig, ettersom vi i dag kjøper strøm for vel 
100 millioner kroner i året, sier Ueland.
 De nye lokaltogene skal etter planen vedlikeholdes ved NSBs 
verksted på Sundland i Drammen, og jernbaneselskapet går straks i 
gang med å spesialisere sine vedlikeholdsmannskaper. Togsettene 
vil bli testet på norsk vinterføre før leveransene starter for 
alvor.


 Klimaanlegg

 NSB har stilt store miljøkrav til de nye lokaltogsettene, blant 
annet når det gjelder støy. De får et klimaanlegg som de fleste 
burde være vel tilfreds med, sier trafikkdirektør Leif Øverland.
 Det er videre lagt vekt på god inn- og utstigning, også for folk 
med barnevogn og rullestol, gjennom åtte brede dører. Togets 
endelige utseende vil være klart om fire måneder.

Togsettene er basert bl.a. p} SLMs nye Futuro-konsept, og SLM og Breda er 
underleverand|rer. Togsettene f}r 4 vg. m. Jacobsboggi, 8 d|rer p} hver side 
og lavgulv i mellomvognene.

Hilsen Thor