KTH granskar snabbtågen

På uppdrag av Kommunikationskommittén har Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm undersökt hur snabbtågssatsningen har påverkat resandet. Man har koncentrerat sig på sträckan Stockholm - Göteborg, då den är den enda som har haft omfattande snabbtågstrafik under längre tid.

Restiden med snabbaste tåg har minskat sedan våren 1991 från 3:57 med City Express till 2:55 med X 2000 idag. Den genomsnittliga restiden för alla tåg har minskat från 4:22 till 3:31.

Efter fem års tjänst var snabbtågen så driftsäkra att de kunde utnyttjas mycket hårdare efter årsskiftet 95-96. X 2000-turerna ökade då med 55%, vilket gav i princip timmestrafik, samtidigt som IC-turerna minskade. Det finns nu totalt 114 tåg i veckan, att jämföra med 146 flygavgångar till/från Arlanda och Bromma.

Priset på flygets normalpris har sedan maj 1991 ökat med 15% till 1525kr (t/r delat med två) och X 2000 1 klass har ökat med 28% till 1250kr enkel resa. De billigare biljetterna har inte höjts med undantag av X 2000 Budget som ökat 15% till 645kr.

Mellan 1990 och 96 har tågresandet ökat med 67%, medan flyget minskat med 10%. Av intervjuade tjänsteresenärer uppgav 58% att de tidigare åkte bil eller flyg, och 8% sa att de inte skulle rest alls om snabbtåget inte fanns.

Restidsförsprånget mot bilen har ökat till två timmar med det snabbaste tåget , räknat utan rast under bilturen. Förutom farten har snabbtågens komfort, service och fina image bidragit till att öka resandet bland de grupper som är beredda att betala för det.

Med kommitténs föreslagna åtgärder på banan och ny bana Göteborg - Alingsås kan restiden minskas till 2:20. Då kan anslutningsresorna med bil ta över två timmar, och tåget blir ändå snabbare än att åka bil hela vägen. Marginalpriset för bilresan (bensinpriset) är drygt 300kr. Den enda tågbiljett som är billigare är röd avgång med InterCity, men det beror inte på tågets ineffiktivitet utan på att SJ kan fylla tågen vid nuvarande pris.

Detta är en html-version av en artikel från Svenska Järnvägsklubbens tidskrift TĹG nr 3-96.

tillbaka till artikelförteckningen / tillbaka till framsidan