Tågsammansättning:

TMX - fd danskt diesellok
TMX
SV1
WL5 - modern sovvagn
S3  - "Kungavagnen"
S1  - konferensvagn
A2  - första klass sittvagn av 60-talsdesign
WL5
WL5
SV1

Tåglängd 210 m    Tågvikt 532 t
Vagnlängd 174 m    Vagnvikt 332 t

Sträckan Arj - Mos drogs tåget av ånglok

SV1 är en dieseldriven generatorvagn för 800V - 1000V värmespänning.
De användes flitigt förr på oelektrifierade bandelar där det gick
lokdragna persontåg. IBAB disponerar 4 av de få kvarvarande finkorna.

Tack Carl Henrik Jonasson.