Skal forhandle om Ofotbanen

Jernbaneverket og LKAB er blitt enige om å begynne å forhandle om opprusting av Ofotbanen. Allerede i mai skal partene utveksle avtaleutkast og sette seg ved møtebordet for å diskutere hvem som skal betale hva av byggeregningen på over 200 millioner kroner.

Av TERJE STORJORD, tidningen Fremover.

Striden mellom Jernbaneverket og LKAB om stasjonslengder og driftsmodeller på nye Malmbanen/Ofotbanen er avblåst inntil videre.

I et internt notat uttrykte nylig Jernbaneverket stor skepsis til LKABs behov for å kjøre lange tog og heller ha få krysningsstasjoner for møte med annen trafikk.

Jernbaneverket mente at svenskenes planer ville bli til skade for annen gods- og passasjertrafikk. LKAB reagerte sterkt på kritikken fra Jernbaneverket.

Uenighet til side

Etter at Jernbaneverkets øverste sjef Osmund Ueland besøkte LKAB i Kiruna 13.mars og etter at LKABs viseadm direktør Håkan Sundin besøkte Ueland på hans kontor i Oslo 23. mars, har partene lagt den uenigheten til side for en tid.

I stedet handler det om penger. Det store spørsmålet er hvem som skal betale en byggeregning på mer enn 200 millioner kroner for å sette norsk side av malmbanen - Ofotbanen - i stand til å tåle større malmvogner og lengre tog.

LKAB har ment at Jernbaneverket/Staten i Norge er forpliktet til å levere den jernbanen som selskapet (MTAS) har behov for. Hittil har norske myndigheter ment at en slik utbygging som bare LKAB har behov for, den får LKAB betale selv.

Spleiselag

Fra kilder i LKAB får Fremover opplyst at konsernet nå er innstilt på å betale en del av regningen, og i Samferdselsdepartementet og i Jernbaneverket får vi på samme måte opplyst at Staten nok vil spytte i kassen. Partene er altså på gli.

På nevnte møte hos Ueland ble LKAB og Jernbaneverket enige om å begynne forhandlingene om hvem som skal betale, senest 1.mai. Målet er å bli ferdig før sommerferien slik at bevilgninger kan komme inn på høstens statsbudsjett for 1999.

- Det blir en spennende diskusjon, sier jernbanedirektør Magne Paulsen.

Partene er også enige om at Jernbaneverket umiddelbart begynner å hovedplanlegge utbyggingen slik at ikke tid går tapt.

Stasjonslengder ikke tema

Hva så med Jernbaneverkets sterke skepsis til LKABs ønske om lengre tog og få krysningsstasjoner, og de skadevirkningene dette kan få for ARE-togene og for passasjertrafikken?

- Dette var ikke tema for møtene mellom LKAB og Jernbaneverket, sier jernbanedirektør Magne Paulsen.

Han kan imidlertid forsikre Narviks befolkning og næringsliv at en utbygging vil bli utført slik at suksess-toget ARE ikke blir skadelidende og fortsatt har gode vekstmuligheter. Det skal også være plass for passasjertrafikk etter en utbygging.

Plass til alle

- Jernbaneverket skal påse at alle tog får plass på banen og kommer fram, det er vår plikt, sier jernbanedirektøren.

Etter hvert som Jernbaneverkets hovedplan for utbyggingen av Ofotbanen blir utarbeidet og diskutert med blant andre LKAB, vil også spørsmålene om tog- og stasjonslengder komme opp.

- Det at Jernbaneverket nå begynner planlegging og forhandlinger, betyr ikke at vi har godtatt alle sider av LKABs driftsmodell og går inn for få og lange stasjoner. Vi har solide fagfolk i Jernbaneverket med god kunnskap om Ofotbanen og malmtrafikken. Vi skal nok komme fram til løsninger som både LKAB, NSB og Narvik-samfunnet kan leve godt med, sier Magne Paulsen.

Artikeln publiceras med tillstånd av författaren, stort tack!