Union Pacific går ihop med Southern Pacific

Den 3 juli bestämde sig the Surface Transportation Board med rösterna 3-0 för att tillåta Union Pacific att köpa Southern Pacific. Det nya företaget ska heta Union Pacific. Gamla UPs aktier gick up med 62,5 cent till $72,75 dagen då beslutet offentliggjordes, och SP gick upp med en dollar till $27,75. UP har erbjudit SPs aktieägare $25 per aktie.

"Erfarenheterna från tidigare sammangåenden har visat att de stärker järnvägen i form av bättre service och lägre priser, och detta sammangånde bör inte bli annorlunda," sa Linda Morgan vid STB. "Det finns många intressen, och vi kan inte göra alla nöjda." Man har försökt att minimera skadan och bevara de positiva effekterna av sammangåndet, sa hon.

Beslutet lämnar två stora järnvägsbolag väster om Mississippifloden: Burlington Northern och nya Union Pacific. De kommer att ta hand om 90% av frakten där. Sammangåendet mellan gamla UP och SP har lett till spekulation om att STB kommer låta BN och nya UP gå samman med var sitt bolag i östern, och skapa USAs första kust-till-kust järnvägar. BNs VD Robert Krebs tror på det, men man för inga samtal med någon. Nya UPs VD Drew Lewis säger att ett sammangående med ett östligt bolag inte skulle ge några effektiviseringar, och dessutom har nya UP fullt upp med att införliva SP.

I slutet av 1995 bestämde sig kongressen i Washington DC för att avveckla Interstate Commerce Commission, som tidigare hade hand om frågor kring kommers emellan delstaterna. Sedan dess har både justitiedepartementet och STB viljat ha hand gamla UP och SP. Justitiedepartementet tyckte att nya UP borde fått sälja sina linjer till BN i de fall gamla UP och SP hade parallela linjer, men STB gick med på UP och SPs förslag om att BN ska få köra på vissa av nya UPs spår mot betalning. Det rör sig om 6400km bana, främst mellan St Louis och Houston, sträckan Denver - Salt Lake City - Oakland (San Fransisco), och i området runt Houston. STB bestämde dessutom att BN får lägga bud på 50% av trafiken på de berörda linjerna.

Kansas City Southern Industries ska få köra tåg på ett avsnitt av nya UPs spår som sammanbinder dem med Texas Mexican Railway. Kansas City Southern äger 49% av "Tex Mex".

Hur dessa villkor fungerar i verkligheten ska STB övervaka i fem år för att kolla att lösningen inte hindrar konkurrensen. Annars kan det bli aktuellt att nya UP måste sälja linjer. Justitiedepartementet kritiserade beslutet för att det inför ytterligare regleringar på järnvägarna, och för att STB har gett sig själv en omfattande uppgift i minst fem år framöver. Trots det har det blivit monopol på många håll, och priserna beräknas stiga med 19% för de kunder som nu bara kan anlita nya UP och som tidigare kunde välja mellan gamla UP och SP, säger justitiedepartementet.

Förutom justitiedepartementet har även jordbruks- och transportdepartementen uttalat sig negativt om sammangåendet. Curtis Grimm, konsult till Kansas City Southern sa så här till New York Times: "Det finns tre järnvägsbolag i västern och två av dem går samman; UP köper sin största konkurrent. Jag tycker inte att det är djuptänkt att säga att det är dåligt för konkurrensen."

SP har enligt New York Times gått med förlust under 14 av de senaste 17 åren. New York Times anger priset som UP betalar för SP till $5,4 mdr, medan Wall Street Journal säger att det rör sig om $3,9 mdr.

Artikeln har tidigare publicerats i TÅG 6-96.

tillbaka till artikelförteckningen / tillbaka till framsidan