Datum: den 17 mars 1998 18:36
Hej!

Bifogar mitt inlägg i postvagnen om uppröjningen av Borlänge bangård nu i
eftermiddags/kväll:

Vid 17-tiden idag inleddes arbetet med att bärga de urspårade vagnarna
efter krocken.

 Inblandade fordon var T44 406 och Rc 1 1019. Båda radiostyrda. T44 406
drog den växlingssläpa som Rc1 1019 körde in i. Rc 1
 spårade ur. I växlingssläpan bak T44-an spårade Lgjns-w (med
salpetersyra-tanken), Gbs och en virkeslastad vagn ur (ev. även en Hbis,
 svårt att se).

 T44 406 användes senare på kvällen för att dra bort vagnar efter
bärgningen. Vid 17.40-tiden drogs den första vagnen bort (Gbs).

 Samtidigt anlände en annan T44 med ett Rc-loksdraget godståg som den hade
hämtat in utifrån linjen (troligen linjen mot
 Repbäcken-Mora). All trafik var fortfarande inställd.

MVH/ Mattias

-------------------------------------------------------------------------------
Mattias Månsson               I ÅNGTÅGET PÅ ÖSTERLEN   I
Kornstigen 25B                I Trafik söndagar 17/5-30/8 I
784 52 BORLÄNGE				   I I juli även torsdagar   I
0243-22 86 46				   I Trafikupplysning:     I
070-548 66 58				   I 0414-730 15        I
www.big.du.se/~heyback			   I travel.to/mfskj      I
					   I---------------------------I