Snabbtåg ska öka farten på järnvägsgods

Av Hans Dahlquist 08/796 66 05 hans.dahlquist@nyteknik.se
Ur NyT 1999:22

 En dubbelspårig järnväg för höghastighetståg mellan Stockholm och
Helsingborg. Dessutom en tunnel med järnvägsspår mellan Helsingborg och
Helsingör i Danmark.
 Till priset av 20-21 miljarder kronor kan den svenska järnvägen räddas,
enligt en färsk rapport som heter "Europabanan i ett godsperspektiv".
 - Sverige har högst tio år på sig att bygga Europabanan. Annars är det
slut med järnvägen som godstransportör, säger Tom Rosander, som gjort
rapporten.
 Denna "dom" över den svenska järnvägen är inte hans egen. Den uttalas av
flera av de cirka 60 företag som djupintervjuats i rapporten.
 Bakgrunden är att järnvägen sedan mitten av 1980-talet är den stora
förloraren när det gäller godstransporter. Allt fler företag har övergett
järnvägen till förmån för lastbilstransporter. Och den utvecklingen
accelererar. Prognoser visar att järnvägen några år in på 2000-talet
nästan är utraderad som godstransportör.
 Rapporten visar att de gamla kunderna vill återvända till järnvägen. Ett
skäl är att det blir allt viktigare att visa miljöansvar.
 Den nya banan ska också avlasta järnvägslinjer som i dag lider av
trafikinfarkt. Särskilt på den södra stambanan, där godstransporterna ofta
blir försenade, ökas kapaciteten för att ta hand om tungt gods avsevärt,
enligt rapporten.
 Europabanan är en järnväg av kontinentalt snitt som numera finns i flera
europeiska länder, avsedd för snabba person- och lätta godstransporter -
inte för tungt gods som papper, plåt och trävaror.
 Med nya höghastighetståg kan en resenär åka från Stockholm till Hamburg
på fyra timmar och 40 minuter. Mellan Stockholm och Köpenhamn tar det
mindre än tre timmar.
 Människor och gods kan sedan fortsätta på järnväg ned mot Hamburg och -
vad gäller gods - knytas ihop med de europeiska godstågsystemet "Freight
Freeways".
 Allt fler instanser säger ja till Europabanan, som enligt många knyter
Sverige närmare kontinenten. SJ säger numera ja till Europabanan. Liksom
Stockholms stad och mängder av kommuner utefter det stråk där banan ska
gå. Anhängare finns även inom regeringen, anförda av
utrikeshandelsministern Leif Pagrotsky.
 Däremot har inte näringsdepartementet nappat på idén. Inte heller
Banverket.