H-H tunnel?

text av Erik Sandblom och Jocke Hultgren.

Helsingör och Helsingborgs kommuner har tagit fram en utredning om en tunnel mellan städerna. De konsultfirmor man anlitat, en dansk och en svensk presenterade två alternativ för pressen på torsdagen, ett nordligt, och ett sydligt. Tunneln nyttjas endast för persontrafik, eftersom de lutningarna blir för branta för godståg. Det nordliga alternativet innebär att regionaltåg från Skåne kan gå direkt till Danmark, medan fjärrtrafiken måste byta färdriktning. Detta alternativ skulle få en ny station under Stadsteatern i Helsingborg och blir ca 4 km långt.

Det sydliga alternativet är längre och dyrare. Men det är också bättre; fjärrtågen på en kommande "Europabana" kan gå till Danmark utan att byta färdriktning, dessutom kan man fortsätta använda den nuvarande stationen, "Knutpunkten" i Helsingborg. I båda alternativen kommer Helsingörs nya station att få samma placering.

Det finns en rad kombinationer med enkel eller dubbelspårig tunnel, borrad eller som sänktunnel. Totalt beräknas projektet kosta mellan 4-6 miljarder kronor och tunneln kan stå klar 2011, byggstart efter det att Íresundsbron har öppnats. Från Íresundkonsortiet menar man att projektet faller då det inte finns ett tillräckligt trafikunderlag... är man kanske rädda för konkurrensen? Med en tunnel kommer projektet "Sundsringen" att bli komplett.