Conrail-striden hettar till

Artikeln publicerades i TÅG nr 1-96. Titta här för nyheter som tillkommit sedan artikeln skrevs.

I östra USA fortsätter järnvägsbolagen CSX och Norfolk Southern att strida om det tredje stora järnvägsbolaget Conrail. Inget av bolagen vill hamna utanför det nät med direktförbindelser som ett sammanslaget bolag får, och därför bjuder man över varandra. NS ligger högst med 10 miljarder dollar, men Conrails styrelse föredrar ändå CSX framför NS – enligt uppgift ska Conrails ordförande få en fyrfaldig löneökning till 2,3 miljoner dollar i och med ett samgående med CSX.

I stridens kölvatten har det kommit en skur av stämningar och hot, men den viktigaste händelsen hittills är nog att Conrails aktieägare på en stämma den 17 januari inte godkände styrelsens sätt att gå ihop med CSX. Då Conrailstyrelsen står i vägen för ett samgående NS-Conrail råder dödläge. En bedömare har föreslagit och tror på en delning av Conrail mellan de två bolagen.

Under tiden har CSX köpt upp 20% av Conrails aktier, och NS erbjöd i januari att köpa 20% av aktierna i två omgångar, för 115 dollar styck. NS betalar kontant, medan i CSX bud ingår ett byte av Conrail-aktier mot CSX-aktier. NS påpekar att en kontantersättning är säkrare ur tillståndssynpunkt, då myndigheterna har en del synpunkter på aktiebyten.

Löfte om trafikeringsrättigheter

CSX och Conrail lovar NS trackage rights, det vill säga att få köra på deras spår där det nya bolaget annars får monopol. NS menar att sådant bara fungerar på korta avstånd. Därmed är man kinkigare är BNSF, som i somras gick med på trackage rights över halva kontinenten mellan bland annat Denver och San Fransisco på UPs spår.

Priserna riskerar att stiga efter en sammanslagning, men exempelvis biltillverkarna är beredda att betala mer för att få den bättre service som ett mer heltäckande järnvägsbolag kan erbjuda. Som vi redovisade i nr 9-96 har CSX-Conrail parallella spår i vissa städer; ett sammanslaget bolag skulle kunna koncentrera trafiken till ena spåret och upplåta det andra till en bättre pendeltågstrafik. Däremot kan företag med små volymer gods få en ännu sämre position än idag. Och tre kraftbolag anklagar UP och Conrail för oskäliga priser för transport mellan stambanan och verken.

tillbaka till artikelförteckningen / tillbaka till framsidan