Conrail-nytt

Nytt-iga länkar
Bakgrund
Bild-nytt
Sverige-nytt - Europa-nytt - Utlands-nytt - Spårvägs-nytt
Framsidan

Conrail köps upp! Officiell hemsida: www.conrailmerger.com
CSX och Norfolk Southern har egna avdelningar med Conrailinformation.

Ännu ett hinder för Conrailköpet har städats undan sedan Canadian National och CSX har gjort upp om att samarbeta i Buffalos och Chicagos rangerbangårdar, och att införa samprissättning för transporter inom deras linjenät. På så vis kan de snabbare ge prisförslag till potentiella kunder. CN har tidigare sagt att man "gör vad som behövs" för att även fortsättningsvis få köra tåg till New York efter det att Conrail är upplöst. CSX och Norfolk Southern har i veckan köpt the New York, Susquehanna & Western Railway, för att inte riskera för mycket motstånd mot upplösningen av Conrail.
- Som ett resultat av denna överenskommelse med CSX, stödjer nu CN CSX köp av Conrail, sa CNs VD Paul Tellier på fredagen. (24 augusti, mer här)

CSX och Norfolk Southern har lagt bud på 10% var av Delaware Otsego, som äger en liten konkurrent till Conrail i New York City området (Susquehanna & Western). CSX och NS lånar även $31 miljoner till Mr. Walter Rich, Delaware Otsegos VD, för att köpa resterande 80% av Delaware Otsego. En analytiker säger till Wall Street Journal att detta jämnar vägen för myndigheternas godkännande av CSX och NS styckning av Conrail, men stänger även ut andra järnvägar från den enorma New York-marknaden. (12 augusti, källa pappersversionen av The Globe and Mail)

Att villkora Conrailköpet på ökad säkerhet tycker många inom federala Transportation Department är en bra idé, skriver Washington Post. Man överväger att be Surface Transportation kräva installation av "automatiska antikollisionssystem" innan styckningen mellan Norfolk Southern och CSX godkänns. Vad som menas med automatiska antikollisionssystem är oklart. (5 augusti, källa Washington Post)

Conrailköpets vara eller inte vara bestäms den 14 april 1998. Det säger Surface Transportation Board, som ska se efter om CSX och Norfolk Southerns styckning av Conrail kan godkännas eller inte. Invändningar mot köpet ska vara STB tillhanda senast 21 oktober. (5 augusti, källa TRAINS Newsline)

Conrailköpet hotar vår nord-syd trafik, säger chefen för Canadian National, Paul Tellier. Han hävdar att växlingsavgifterna i Conrails gränsstation Buffalo (söder om Toronto) är dubbelt så höga som genomsnittet i USA och efterlyser mer konkurrens där. USA-trafiken står för 40% av CNs intäkter och växer med 10% per år. Sedan 1988 har handelshindren mellan USA och Canada succesivt sänkts eller avskaffats under Free Trade Agreement och senare North American Free Trade Agreement, som också innfattar Mexico. (18 juli)

The Surface Transportation board får 350 dagar på sig att godkänna Norfolk Southern:s och CSX planer att dela Conrail emellan sig. Det ligger i linje med tidigare sammanslagningar, med undantaget UP-SP som tog 255 dagar. (11 juni)

Conrail ägs nu till 100% av CSX och Norfolk Southern, och aktier som inte ägs av NS, CSX eller det nya CSX-NS-ägda Conrail Inc. konverteras till rätten att få ut $115 per aktie. Dämed är en stormig take-over strid över; det började den 15 oktober med att CSX la bud på Conrail. (4 juni)


Följande är en artikel skriven den 25 maj för tidningen TÅG:

Första veckan i april meddelade Norfolk Southern och CSX att de hade enats om att dela upp Conrail sinsemellan. NS köper 58% och CSX 42% av Conrail för $115 per aktie, och båda bolagen får egna direktlinjer New York City-Chicago, NYC-St Louis och NYC-södern. En tillståndsansökan ska lämnas in till Surface Transportation Board, och man hoppas att STB ska snabb-behandla ärendet. Det tog två månader av mer eller mindre hemliga förhandlingar innan man kom överens. Det finns uppgifter om att minst ett tredje bolag, inte CN, får spårrättigheter in till NYC.

En månad senare kom The Canadian Pacific Railway och Norfolk Southern överens om spårrättigheter. Det rör sig om CPRs St Lawrence and Hudson Railway mellan Harrisburg, Pennsylvania och Albany, New York och Conrail's (snart NS) Detroit-Chicago korridor.

CPRs ärkerival Canadian National har yttrat sig negativt om splittringen av Conrail redan innan CPR och NS kom överens, men annars har det inte varit så mycket negativa kommentarer om samgåendet. De båda kanadensiska bolagen har på senare år etablerat sig på den amerikanska marknaden, CN har senast byggt en egen terminal i Chicago, som nås västerifrån via BNSFs spår.

Alla bolagens planer måste godkännas av STB för att bli giltiga.


till topp